CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้ง TV DIGITAL WIFI MIRROR ใน BENZ E_CLASS W213

BENZ E_CLASS W213 2019 ติดตั้งระบบ INTERFACE ตรงรุ่น สำหรับใส่ DIGITAL TV และ WIFI

MIRROR แสดงภาพออกจอเดิมรถได้ทันที่ ใช้อุปกรณ์แบบตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟครับ

อุปกรณ์ในระบบ

1.INTERFACE AV_IN BENZ W213 แบบตรงรุ่น

2.FM MODULATOR

3.DIGITAL TV ASUKA MIKADO-630S

4.WIFI MIRROR ASUKA ACAST

ดูผ่านจอเดิมได้เลยครับ ตรงรุ่น ไม่ตัดต่อสายไฟ คมชัดระดับ HD ความเร็วสูงและแรงที่สุดใน

ตลาด  DIGITAL TV ASUKA MIKADO-630S

เสริมการใช้งานด้วยกล่อง WIFI MIRROR ASUKA ACAST ภาพมือถือขึ้นหน้าจอ BENZ

W213 แบบไร้สายครับ

คมชัดระดับ HD ครับ เล่นได้ต่อเนื้องใช้งานง่าย

ระบบเดิมทั้งหมดของรถใช้งานได้ปกติครับ

Top