CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้ง ชุดปลดล็อคตรงรุ่น และ WIFI DONGLE ใน TOYOTA C-HR HYBRID

TOYOTA C-HR ติดตั้งชุดปลดล็อคจอเดิม WIFI DONGLE ไม่ตัดต่อสายไฟครับ

อุปกรณ์ในระบบ

1.WIFI DONGLE

2.ชุดปลั๊กปลดล็อคจอตรงรุ่น C-HR พร้อมปุ่ม NAVI ตรงรุ่น

ใช้งานกับจอเดิมแบบไม่ตัดต่อสายไฟ ประกันไม่ขาด เล่นภาพและเสียงจากมือถือขึ้นหน้าจอ

แบบไร้สาย ใช้งานง่ายและสะดวกครับ

   

ปุ่มเปิดปิดการใช้งาน NAVI แบบตรงรุ่นสวยๆครับ

Top