CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

เพิ่มความมั่นใจให้กับรถตู้ Volkswagen Caravelle ด้วยการติดตั้งกล้อง Pixzel 360s2 มุมมองรอบคันแบบ 360 องศา พร้อมระบบบันทึกภาพแบบ 4ch

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

ความยาวตัวรถกว่า 6 เมตร ยากแก่การถอยจอด

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

เลือกใช้กล้อง 360 องศา Pixzel 360s2

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

กล่อง ECU ควบคุมการทำงานทั้งหมดของกล้อง 

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

 Pixzel ใช้ SONY Sensor สามารถให้ความคมชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืน

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

กล้องหน้า

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

กล้องหลัง

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

กล้องข้าง ซ้าย+ขวา

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

รีโมท+ อุปกรณ์เชื่อมต่อ

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

Monitor ขนาด 5 นิ้ว

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

ชุดไฟเชื่อมต่อเข้าฟิวส์

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

เก็บสายเรียบร้อยไม่เห็นสาย

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

มั่นใจงานรื้อประกอบจากช่างมากประสบการณ์ที่ Driver Sound

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

 

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

 

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

เซ็ตระบบกล้องให้การเชื่อมต่อภาพกล้องแต่ละตัวสมบูรณ์ที่สุด

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

ตำแหน่งติดตั้งกล้อง หน้า

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

ตำแหน่งติดตั้งกล้อง ข้างซ้าย

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

ตำแหน่งติดตั้งกล้อง ข้างขวา

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

ตำแหน่งติดตั้งกล้อง หลัง

กล้องติดรถยนต์ 360 องศา มุมมองรอบคันในรถตู้ Caravelle

มุมมองภาพมุมต่างๆ

ทีมงาน DRIVER SOUND ขอขอบพระคุณลูกค้าเจ้าของรถเป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจนำรถเข้าใช้บริการที่ DRIVER SOUND พวกเรายินดีให้บริการหลังการขาย ดูแลงานติดตั้งไปจนตลอดอายุการใช้งานครับ

คอยติดตามข่าวสารของพวกเราได้เรื่อยๆ นะครับ ทั้งใน WEBSITE และ Facebook Fan Page

LINE ID : driversound

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ร้านติดตั้งและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ : http://www.driversoundinter.com/contact-us/

Top