CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้ง เครื่องเสียงรถยนต์ สำหรับ BENZ W212

งาน UP_GRADE จอ และ ชุดลำโพง ให้ BENZ E_CLASS W212 ครับด้วยชุด

ลำโพงคุณภาพสูง ROCK-A-BILLY ครับ

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

อุปกรณ์ในระบบ

1.จอ ANDROID ตรงรุ่น w212 12inch 

2.ลำโพง ROCK-A-BILLY MB61

3.ลำโพง ROCK-A-BILLY TW11

4.STP BI_PLAST 10 WAVE

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

จอ 12 นิ้วแบบตรงรุ่น W212 ครับ เชื่อมต่อระบบไฟครบ ใช้งานได้ดีเลยครับ

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

 

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

 

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

W212 เป็นกันทุกคันครับ ลำโพงเดิมเสีย

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

ลำโพงตัวขายดีสำหรับ BENZ W212 เลยครับ ROCK-A-BILLY ติดแทนที่เดิมเป๊ะ

เสียงดีขึ้นเยอะครับ

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

 

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

งานเก็บเสียงและเพิ่มคุณภาพเสียงด้วย STP BI_PLAST ครับ เบา ติดตั้งง่าย

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

 

benz w212 ติดตั้ง จอ android เปลี่ยนลำโพง

Top