CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

เพิ่มกล้องมองหลัง ใน MAZDA CX30

เพิ่มกล้องมองหลังให้จอเดิมโรงงานแบบตรงรุ่น ไม่ดัดแปลงระบบไฟ ใน

MAZDA CX30

อุปกรณ์ในระบบ

1.INTERFACE ตรงรุ่น MAZDA CX30

2.กล้องมองหลัง DECAR AUDIO

MAZDA CX30 รุ่นคันนี้มีชุดจอ MAZDA มาครับ แต่ไม่ให้ระบบกล้องมองหลังมา ทีม

งานได้ทำการติดตั้ง INTERFACE แบบตรงรุ่น เข้ากับจอเดิม UP_GRADE ให้

สามารถติดตั้งระบบกล้องมองหลังได้ครับ

 

 

ภาพกล้องขึ้นจอแบบ AUTO เลยครับ ใช้งานได้ง่ายสุดๆ ให้มุมมองกว้างและ

คมชัดสูงครับ

 

 

Top