ติดตั้ง ลำโพง สำหรับ BENZ CLA

BENZ CLA ชุดลำโพงเดิมเสียงแตกใช้งานไม่ได้ เข้ามาเปลี่ยนเป็น ROCK-A-BILLY

SPEAKER SET สำหรับ BENZ CLA ครับ

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

ชุดลำโพง ROCK-A-BILLY SET ติดตั้งสำหรับ BENZ CLA ครับ

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

ของเดิมๆมาเปื่อยหมดสภาพแล้วครับ

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

 

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

ชุดลำโพงของ ROCK-A-BILLY ลงแทนที่ตำแหน่งเดิมได้เลยครับ ให้คุณภาพเสียงที่

ดีขึ้นกว่าชุดเดิมๆมากครับ

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

 

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

 

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

Top