ติดตั้ง จอ ANDROID ตรงรุ่น สำหรับ REVO ROCCO 2022

TOYOTA HILUX REVO ROCCO 2022 รุ่นท็อปสุด ติดตั้งจอ ANDROID แบบตรง

รุ่นตัวสมบูรณ์สุด สามารถเชื่อมต่อและใช้งานระบบเดิมของ ROCCO ได้ครบครับ

 

จอตรงรุ่นที่เชื่อมต่อระบบเดิมของ REVO ROCCO 2022 ได้สมบูรณ์ที่สุดครับ มา

ครบ

 

 

จอตรงรุ่นที่เชื่อมต่อระบบเดิมของ REVO ROCCO 2022 ได้สมบูรณ์ที่สุดครับ มา

ครบ กล้องรอบคัน หรือ ปุ่นควบคุมต่างๆ

 

 

Top