CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้ง จอ ANDROID ตรงรุ่น สำหรับ REVO ROCCO 2022

TOYOTA HILUX REVO ROCCO 2022 รุ่นท็อปสุด ติดตั้งจอ ANDROID แบบตรง

รุ่นตัวสมบูรณ์สุด สามารถเชื่อมต่อและใช้งานระบบเดิมของ ROCCO ได้ครบครับ

 

จอตรงรุ่นที่เชื่อมต่อระบบเดิมของ REVO ROCCO 2022 ได้สมบูรณ์ที่สุดครับ มา

ครบ

 

 

จอตรงรุ่นที่เชื่อมต่อระบบเดิมของ REVO ROCCO 2022 ได้สมบูรณ์ที่สุดครับ มา

ครบ กล้องรอบคัน หรือ ปุ่นควบคุมต่างๆ

 

 

Top