ติดตั้ง ลำโพง สำหรับ BENZ CLA

BENZ CLA CLASS ลำโพงเดิมติดรถเสียงแตก ใช้งานไม่ได้ แวะเข้ามาติดตั้งเป็น

ROCK-A-BILLY MB61 เสียงดีขึ้นแบบไม่ดัดแปลงตัวรถครับ

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

ชุดลำโพง ROCK-A-BILLY MB 61 2ชุด เตรียมตัวติดตั้งครับ

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

สภาพไปหมดแล้วครับ ลำโพงเดิมติดรถ

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพงbenz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

ติดตั้งแบบลงตำแหน่งเดิมทั้งหมด ไม่ดัดแปลงรถครับ คุณภาพเสียงดีขึ้นแตก

ต่างจากเดิมชัดเจนครับ ROCK-A-BILLY MB61

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

 

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

 

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

 

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

 

benz cla  ลำโพงเสียงแตก เปลี่ยนลำโพง

Top