CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้ง จอ ANDROID ตรงรุ่น สำหรับ BMW SERIES 3 F30

BMW SERIES 3 F30 ติดตั้งจอ ANDROID แบบตรงรุ่น พร้อมระบบกล้งติดรถยนต์

ครบเต็มระบบทั้งช่วยจอด และ บันทึกครับ

อุปกรณ์ในระบบ

1.จอ ANDROID ตรงรุ่น สเป็กท็อปสุดสำหรับ BMW F30 

2.กล้องบันทึก I_ROAD 2CH

3.กล้องมองหลัง KENWOOD CMOS 10

งานติดตั้งทึ่เป็นรูปแบบตรงรุ่นทุกจุด ไม่มีการดัดแปลงสายไฟครับ

ระบบ ORIGINAL ของรถก็ยังสามารถใช้งานได้ครับ

 

ในส่วนของ ANDROID OS ก็ใช้งานได้ครบครับ YOUTUBE,GOOGLE MAP 

 

เพิ่มกล้องมองหลัง KENWOOD CMOS 10 มีเส้นตามพวงมาลัยครับ

ปิดท้ายกันที่กล้องบันทึกคุณภาพสูง IROAD 2CH หน้า+หลังครับ

 

 

Top