CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้ง กล้องมองหลัง ใน BENZ C_CLASS W205

BENZ C_CLASS W205 เดิมๆไม่มีกล้องมองหลังมาให้ ติดตั้งเพิ่มได้ครับแสดงผลอ

อกจอเดิมเลยครับผม

benz c class w205 จอเดิม เพิ่ม กล้องมองหลัง

อุปกรณ์ในการติดตั้ง

1.INTERFACE เปิดระบบ ตรงรุ่น W205

2.กล้องมองหลัง KENWOOD COMS10

3.กล้องบันทึกหน้า R1

benz c class w205 จอเดิม เพิ่ม กล้องมองหลัง

W205 คันนี้จอเดิมมีมาให้ครับ แต่ไม่มีกล้องมองหลัง

benz c class w205 จอเดิม เพิ่ม กล้องมองหลัง

 

benz c class w205 จอเดิม เพิ่ม กล้องมองหลัง

ติดตั้งชุด INTERFACE BENZ W205 พร้อมกล้อง KENWOOD CMOS10 สามารถ

แสดงผลแบบออโต้ขึ้นหน้าจอเดิมได้เลยครับผม 

benz c class w205 จอเดิม เพิ่ม กล้องมองหลัง

 

benz c class w205 จอเดิม เพิ่ม กล้องมองหลัง

Top