CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้ง กล้อง 360 องศา ใน BENZ C_COUPE W204

กล้องรอบคัน 360 องศา ติดตั้งเข้ากับ จอ ANDROID ตรงรุ่นสำหรับ BENZ

C_CLASS W204 สามารถดูได้รอบทิศทางแบบไร้รอยต่อ ใช้งานได้ง่ายและ

สะดวกขึ้นมากๆครับ

 

 

 

ติดตั้งเก็บงานเนียนๆทุกจุดติดตั้งครับ

 

 

ใช้งานจริงได้ดีมากๆครับ แล้วจะลืมกล้องมองหลังแบบเดิมๆไปเลยครับ สะดวก

และปลอดภัยกว่ากันมาก

 

 

Top