ติดตั้ง ระบบเสียง และ กล้อง360องศา ใน PAJERO SPORT

MITSUBISHI PAJERO SPORT ติดตั้งระบบเสียง และ ระบบกล้องรอบคัน

360องศา ทั้งหมดจาก ROCK-A-BILLY และ PIXZEL ครับ

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

อุปกรณ์ในระบบ

1.กล้องรอบคัน PIXZEL360

2.POWERAMP ROCK-A-BILLY

3.PRE COMPETENCE PEQ1

4.ชุดลำโพง ROCK-A-BILLY SET

5.แผ่น DAMPING ROCK-A-BILLY

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

ระบบกล้องรอบคันคุณภาพสูง PIXZEL360 ติดตั้ง4จุดแสดงผลออกจอใช้งานง่ายไม่

ซับซ้อนครับ

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

ชุดลำโพง POWERAMP พร้อมแผ่น DAMPING จาก ROCK-A-BILLY BRAND

ทั้งระบบ ติดตั้งเน้นคุณภาพเสียงดีด้วย TOPPANEL ACOUSTIC SYSTEM เวที

เสียงสมจริงที่สุดครับ

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

 

pajero sport จอ android ตรงรุ่น กล้องรอบคัน 360 ระบบเสียง

Top