CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้ง ระบบเสียง และ กล้อง360องศา ใน PAJERO SPORT

MITSUBISHI PAJERO SPORT ติดตั้งระบบเสียง และ ระบบกล้องรอบคัน

360องศา ทั้งหมดจาก ROCK-A-BILLY และ PIXZEL ครับ

อุปกรณ์ในระบบ

1.กล้องรอบคัน PIXZEL360

2.POWERAMP ROCK-A-BILLY

3.PRE COMPETENCE PEQ1

4.ชุดลำโพง ROCK-A-BILLY SET

5.แผ่น DAMPING ROCK-A-BILLY

ระบบกล้องรอบคันคุณภาพสูง PIXZEL360 ติดตั้ง4จุดแสดงผลออกจอใช้งานง่ายไม่

ซับซ้อนครับ

 

 

 

 

 

 

ชุดลำโพง POWERAMP พร้อมแผ่น DAMPING จาก ROCK-A-BILLY BRAND

ทั้งระบบ ติดตั้งเน้นคุณภาพเสียงดีด้วย TOPPANEL ACOUSTIC SYSTEM เวที

เสียงสมจริงที่สุดครับ

 

 

 

 

 

 

 

Top