ติดตั้ง กล้อง รอบคัน ใน HONDA CITY

ติดตั้งจอและ ระบบกล้องช่วยจอดและบันทึกแบบรอบคัน 360องศา

PIXZEL360_S2 ใน HONDA CITY

อุปกรณ์ในระบบ

1.จอ PIONEER 

2.กล้องรอบคัน PIXZEL360_S2

3.หน้ากากตรงรุ่น CITY 

ภาพก่อนและหลังติดตั้งครับ งานหน้ากากตรงรุ่นเนื้อดีที่สุด ติดตั้งพร้อมจอ

PIONEER ออกมาเนียนสวยครับ

 

ติดตั้งกล้อง PIXZEL360_S2 กล้องแบบรอบคัน 360องศา ติดตั้งเน้นเก็บงาน

เรียบร้อยทุกจุด คุณภาพภาพระดับ FULL HD ครับ

 

 

เรียกดูได้หลายมุมมอง ใช้งานง่ายมากครับ

 

 

 

Top