CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้งจอ+กล้อง ใน MAZDA3

ติดตั้งจอ PIONEER แบบตรงรุ่น พร้อมกล้องมองหลัง 

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

อุปกรณ์ในการติดตั้ง

1.จอ PIONEER

2.กล้องมองหลัง DECAR

3.หน้ากากตรงรุ่น MAZDA3

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

ของเดิมถอดออกครับ ใช้งานได้น้อยเกินไป

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

ติดตั้งออกมา รูปแบบดูลงตัวสวยครับ จอพร้อมหน้ากากแบบตรงรุ่น

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

 

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

 

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

 

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

สั่งงานได้ครับ

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

กล้องมองหลังคุณภาพสูง DECAR HD400

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

 

mazda 3 จอ  ตรงรุ่น กล้องหลัง

Top