ติดตั้ง กล้องรอบคัน 360 องศา ใน TOYOTA VIOS

TOYOTA VIOS จอเดิมติดรถ เข้ามาติดตั้งระบบกล้องรอบคันของ

PIXZEL360_S2 เพิ่มความมั่นใจขณะถอยจอดในที่ต่างๆ

ได้เป็นอย่างดีครับ คุณภาพภาพระดับสูงกลางคืนก็ดูได้ครับ

กล้องรอบคัน PIXZEL360_S2

ทั้งชุดมีมา4ตัวครับ ติดตั้งเก็บงานเรียบร้อยทุกจุดติดตั้ง

 

 

ติดตั้งแสดงผลเข้ากับจอเดิมรถครับ ระบบกล้องรอบคันของ PIXZEL360_S2

ให้ภาพที่คมชัดสูงแม้อยู่ในที่แสงน้อยก็ไม่มีปัญหาครับ

 

 

 

Top