CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

กล้องรอบคัน 360' TOYOTA FORTUNER

กล้องรอบคัน 360องศา คุณภาพสูง ความคมชัดสูง PIXZEL 360 S2 ติดตั้งใน TOYOTA

FORTUNER ช่วยจอดและสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ในตัวครับ

กล้องรอบคัน 360 องศา PIXZEL 360 S2

เริ่มกันที่ตัวกล้องหน้าครับ ติดตั้งเก็บงานเรียบร้อย

กล้องข้างซ้ายขวา ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ตรงรุ่นครับ เรียบร้อยสวบงามเช่นกัน

  

กล้องหลังติดตั้งแทนตำแหน่งกล้องหลังเดิม FORTUNER ได้เลยครับ

ต่อระบบเข้ากล้องพร้อมเข้าสู่การปรับเซ็ตกล้องครับ

  

ภาพจากกล้องหน้าพร้อมรอบคันครับ

กล้องซ้ายขวาและรอบคัน ใช้ดูตอนจอดชิดฟุตบาท

กล้องหลังขณะถอยก็มาพร้อมรอบคันครับ

Top