CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ติดตั้ง เครื่องเสียงรถยนต์ สำหรับ CHEVROLET CAPTIVA

UP_GRADE การใช้งานในรถ CHEVROLRT CAPTIVA จากของเดิมเล่นแค่ CD,FM

จัดชุด KENWOOD BRAND จอตัวใหม่,กล้องมองหลัง และ WIFI_DONGLE

ติดตั้งพร้อมเก็บงานเรียบร้อยครับ

อุปกรณ์ในระบบ

1.KENWOOD DDX9016S

2.WIFI_DONGLE KCA-WL100

3.กล้องมองหลัง KENWOOD CMOS-130

4.งานหน้ากาก CAPTIVA +ย้ายจอขึ้นด้านบน

หน้าจอ KENWOOD DDX9016S ติดตั้งพร้อมงานหน้ากากเก็บงานเรียบร้อย

ย้ายจอขึ้นด้านบนครับ

เรื่องการใช้งานและคุณภาพเสียง DDX 9016S ตัวนี้จัดอยู่ในระดับสูงทั้งหมดครับ น่าใช้มากๆ

เพิ่่มการใช้งานภาพและเสียงจากมือถือขึ้นหน้าจอด้วย WIFI_DONGLE KCA-WL100

 

ปิดท้ายงานนี้ด้วยกล้องมองหลังคุณภาพดี KENWOOD CMOS-130

Top