CAR REFERENCE

Welcome!

DRIVER SOUND CO., LTD. จำหน่าย และ บริการติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ และพัฒนาการตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้นำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

read more
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

เครื่องเสียงรถยนต์ MAZDA CX-3

ชุดเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3

1.ติดตั้งกล่อง interface Android ตรงรุ่น Mazda CX-3

2.ดิจิตอลทีวี Asuka 630

3.ชุดกล้อง 360 องศา Pixzel

4.เปลี่ยนชุดลำโพงใหม่ทั้งหมด ระบบ Top Panel Acoustic DEGO 

5.ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์ พร้อมงาน Sound Concept เรียบร้อยสวยงาม

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

ป้ายแดง ส่งตรงจากศูนย์

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

 

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

 

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

ชุดลำโพง DEGO ใน Toppanel

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

Toppanel มุมการกระจายเสียงที่ถูกต้อง 

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

ชุดลำโพง Top Panel CX-3

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

ระบบ Android

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

แผนที่นำทาง

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

ดิจิตอลทีวี คมชัดครบทุกช่อง

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

กล้องมุมมองรอบทิศทาง มั่นใจทุกการถอยจอด พร้อมระบบบันทึกภาพรอบคัน

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

Subwoofer Rock-a-Billy SW8 Super Slim ไม่เสียพื้นที่

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

Processore ตัวปรับจูนเสียง audison Bit-One

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

Poweramp Rock-a-Billy 4ตัว

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

 

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

 

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

 

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

 

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

ลำโพงประตูหลัง

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

เครื่องมือปรับจูนเสียง

ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Mazda CX-3 ดิจิตอลทีวี ชุดกล้อง 360 องศา เปลี่ยนลำโพง ตู้ Subwoofer เพาเวอร์แอมป์

Dc Support กันไฟกระชาก

ทีมงาน DRIVER SOUND ขอขอบพระคุณลูกค้าเจ้าของรถเป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจนำรถเข้าใช้บริการที่ DRIVER SOUND พวกเรายินดีให้บริการหลังการขาย ดูแลงานติดตั้งไปจนตลอดอายุการใช้งานครับ

คอยติดตามข่าวสารของพวกเราได้เรื่อยๆ นะครับ ทั้งใน WEBSITE และ Facebook Fan Page

LINE ID : driversound

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ร้านติดตั้งและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ : http://www.driversoundinter.com/contact-us/

Top